Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2205
Title: Будова рослинної сировини
Keywords: будова деревини
будова однорічних рослин
мікроскопічне дослідження деревини
мікроскопічне дослідження однорічних рослин
Issue Date: 2012
Citation: Будова рослинної сировини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. П. Антоненко, І. М. Дейкун. – Електронні текстові дані (1 файл: 571 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2205
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonenko_Deikun_budova.doc
  Restricted Access
571.43 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.