Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2206
Title: Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з перероблення рослинної сировини та додаткові розділи очистки та рекуперації промислових викидів підприємств з перероблення рослинної сировини
Authors: Антоненко, Людмила Петрівна
Дейкун, Ірина Михайлівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: навколишнє середовище
промислові викиди
стічні води
Issue Date: 2012
Citation: Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з перероблення рослинної сировини та додаткові розділи очистки та рекуперації промислових викидів підприємств з перероблення рослинної сировини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. П. Антоненко, І. М. Дейкун. – Електронні текстові дані (1 файл: 79,0 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки мають своєю метою закріпити теоретичні знання з предмету, а також з дисциплін: «Технологія виробництва деревної маси», «Технологія целюлози», «Технологія паперу і картону», навчитися робити теоретичні розрахунки необхідної кількості коагулянту для очищення стічних вод після виробництва різних видів паперу та картону, а також набути необхідних навичок для виконання дипломного проекту.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2206
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonenko_Deikun_dodadkovi_prak.docx
  Restricted Access
79.07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.