Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2208
Title: Теорія автоматичного керування
Keywords: диференційні рівняння
структурні схеми САК
стійкість лінійних систем
дослідження якості регулювання
MatLab
Issue Date: 2012
Citation: Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та прискореної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Б. І. Приймак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,46 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування», яка є однією з основних при підготовці бакалаврів-електромеханіків спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Всього методичні вказівки охоплюють дев’ять практичних занять. У кожному підрозділі крім матеріалу для аудиторних занять наведено також задачі для самостійної роботи студентів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2208
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryimak_TAK_prak.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.