Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2209
Title: Теорія автоматичного керування: Ч. ІІ
Authors: НТУУ «КПІ»
Електроенерготехніки та автоматики
Попович, Микола Гаврилович
Приймак, Богдан Іванович
Keywords: стійкість лінійних САК
теореми Ляпунова
критерії стійкості
критерій Рауса–Гурвіца
критерій Льєнара–Шіпара
критерій Вишнєградського
критерій Михайлова
дослідження стійкості
критерій Найквіста
структурно-нестійкі системи
якість лінійних САК
помилки САР
якість САР
типові закони керування
регулятори
Issue Date: 2012
Citation: Теорія автоматичного керування: Ч. ІІ [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. Г. Попович, Б. І. Приймак. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,73 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Курс лекцій призначено для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Викладено загальні відомості про стійкість лінійних систем. Розглянуто основні алгебричні та частотні критерії стійкості. Наведено необхідні дані про якість систем автоматичного керування та основні шляхи її поліпшення. Розглянуто типові закони керування та регулятори. Матеріал подано відповідно до програми дисципліни в обсязі останніх 18-ти лекцій. У кінці кожної лекції наведені запитання для самоконтролю.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2209
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryimak_Popovych_lektsii_2.pdf
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.