Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2213
Title: Фізика. Механіка: Розв'язання задач
Keywords: фізика
механіка
імпульс тіла
енергія
закони збереження
гармонічні коливання
осцилятор
релятивістська механіка
розв'язання задач
Issue Date: 2012
Citation: Фізика. Механіка: Розв'язання задач [Електронний ресурс] : навчальнй посібник для студентів фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. К. Ковальов, С. О. Решетняк, П. О. Юрачківський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,06 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Навчальний посібник розроблений з метою полегшення засвоєння. Студентами практичної частини курсу загальної механіки. Надані стислі теоретичні відомості з курсу механіки, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи студентів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2213
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-009.pdf
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.