Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2221
Title: Цивільний захист
Authors: Міхеєв, Юрій Васильович
НТУУ «КПІ»
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Keywords: цивільний захист населення
надзвичайні ситуації
вибухонебезпечний об’єкт
радіаційно небезпечні об'єкти
оцінка хімічної обстановки
Issue Date: 2012
Citation: Цивільний захист [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Міхеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,21 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять, мають навчальні матеріали, методики та приклади до розв'язання практичних занять, значна кількість вихідних даних дозволяють самостійно виконувати індивідуальні завдання при відпрацюванні відповідних тем навчальної програми дисципліни «Цивільний захист» з урахуванням вимог Балонської декларації що до забезпечення якісної освіти, упровадження рейтингової системи оцінки успішності студентів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2221
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-044.doc
  Restricted Access
3.29 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.