Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22210
Title: Кінетика і термодинаміка процесів основного органічного і нафтохімічного синтезу
Authors: Левандовський, Ігор Анатолійович
Keywords: хімічна кінетика
визначення порядку реакції
кінетика хімічних реакцій
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Кінетика і термодинаміка процесів основного органічного і нафтохімічного синтезу [Електронний ресурс] : практикум для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології органічних речовин» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. А. Левандовський. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –113 с . – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22210
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ОХТОР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praktyka.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.