Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2224
Title: Хімія
Authors: Герасенкова, Адель Миколаївна
Князєва, Олена Миколаївна
Підгорний, Андрій Вадимович
Keywords: хімія
класи неорганічних сполук
будова атомів
періодичний закон
хімічний зв'язок
розчини
розчини електролітів
гальванічні елементи
окисно-відновні реакції
корозія металів
Issue Date: 2012
Citation: Герасенкова, А. М. Хімія [Електронний ресурс] : навчальний посібник та збірник індивідуальних завдань для студентів технічних напрямів підготовки денної форми навчання / А. М. Герасенкова, О. М. Князєва, А. В. Підгорний ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 630 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Наведено підбірку практичних завдань і вправ, опрацювання яких студентами під час вивчення дисципліни «Хімія» забезпечить якісне засвоєння усіх основних тем навчальної програми. Включено до розгляду завдання, опрацювання яких дозволяє творчо засвоїти логічно-структурну побудову хімічного опису фізико-хімічних явищ та перетворень з використанням термодинамічних та кінетичних підходів, аспекти теорії будови атомів та хімічного зв’язку, закономірності перебігу процесів у розчинах та електрохімічних системах. Видання містить розгорнутий довідниковий матеріал, використання якого є необхідним для свідомого розв’язування наведених завдань. Для студентів технічних напрямів підготовки.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2224
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ЗНХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-045.pdf
  Restricted Access
630.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.