Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2228
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Грунтознавство» для студентів напрямку підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Keywords: ґрунтознавство
хімія ґрунту
ґрунтоутворення
біогеохімія ґрунтоутворення
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Грунтознавство» для студентів напрямку підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Іваненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 80,0 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2228
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanenko_Gruntoznavstvo.doc
  Restricted Access
80 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.