Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22325
Title: Технології розробки програмного забезпечення. Завдання і алгоритми команд для практикуму з візуального програмування прикладних програм в C++ Builder
Authors: Ковалевський, Валерій Михайлович
Keywords: візуальне програмування
створення прикладних С та С++ програм
С++ Builder
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Технології розробки програмного забезпечення. Завдання і алгоритми команд для практикуму з візуального програмування прикладних програм в C++ Builder [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. М. Ковалевський. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,06 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 185 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22325
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trpz-2_labs_1#12.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.