Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2236
Title: Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва
Authors: Пуховський, Євген Степанович
Малафєєв, Юрій Михайлович
Бецко, Юрій Михайлович
НТУУ «КПІ»
Механiко-машинобудiвний інститут
Keywords: групування деталей
номенклатура різального інструменту
види верстатних систем
розробка плану ГВС
побудова складської системи
класифікація складських систем
класифікація вантажів
Issue Date: 2012
Citation: Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи по дисципліні «Технологічні основи ГАВ» для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. С. Пуховський, Ю. М. Малафєєв, Ю. М. Бецко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Метою виконання розрахунково-графічної роботи (денна форма навчання) і контрольної роботи (заочна форма навчання) є оволодіння студентом необхідними знаннями, навиками і уміннями, пов'язаними з проектуванням, створенням і впровадженням гнучких автоматизованих виробництв (ГАВ), вживаних для здійснення комплексної автоматизації багатономенклатурного виробництва.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2236
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pukhovskiy_Tekhnologizni_osnovy_gnuzkogo_avtomatyz_vyrobnytstva.pdf
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.