Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2257
Title: Статичні характеристики і автоматизація технологічних процесів у виробництвах тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Keywords: тугоплавкі неметалеві матеріали
силікатні матеріали
статичні характеристики об'єкта керування
Issue Date: 2012
Citation: Статичні характеристики і автоматизація технологічних процесів у виробництвах тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів [Електронний ресурс] : методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи курсу «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами» до напрямку підготовки «Хімічна технологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Ковалевський. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,21 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: В методичних вказівках наведена методика і приклад до розрахунків статичних характеристик об'єкта керування – хімічного реактора, як типового технологічного апарата у хімічних виробництвах.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2257
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalevskyi_RGR.pdf
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.