Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2259
Title: Фізична хімія
Keywords: калориметрія
хімічна рівновага
кріоскопія
обмежено розчинні рідини
коефіцієнт розподілу
термічний аналіз
електропровідність
електрорушійні сили
електроліз
Issue Date: 2012
Citation: Фізична хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів нехімічних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. Е. Чигиринець, Т. М. Пилипенко, В. Г. Єфімова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2259
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiz_chimiia_lab_rob.doc
  Restricted Access
1.41 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.