Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2267
Title: Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів. Ч. 1
Keywords: конструювання електронних апаратів
Issue Date: 2012
Citation: Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів. Ч. 1 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Ф. Зіньковський, С. М. Перегудов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,40 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2267
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КіВРА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zinkovskyi_Peregudov_lab_rob_1.doc
  Restricted Access
1.44 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.