Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2269
Title: Мікроконтролерні обчислювачі. Ч. 1: Мова програмування асемблер А51
Keywords: середовище Keil μVision2
мікроконтролери
регістри спеціального призначення
команди пересилання даних
арифметичні команди
логічні команди
мікроконтролерні обчислювачі
мова програмування асемблер А51
Issue Date: 2012
Citation: Мікроконтролерні обчислювачі. Ч. 1: Мова програмування асемблер А51 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Іванов, С. А. Богомазов, Д. С. Мішкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,68 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2269
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrokontrolerni_obchyusl_1.doc
  Restricted Access
2.75 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.