Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2271
Title: Мікроконтролерні обчислювачі. Ч. 3: Мова програмування С51
Authors: НТУУ «КПІ»
Авіаційних і космічних систем
Іванов, Сергій Вікторович
Богомазов, Сергій Анатолійович
Мішкін, Дмитро Сергійович
Keywords: регістри спеціальних функцій
моделі пам'яті
реентерабельна функція
асемблерний код
Issue Date: 2012
Citation: Мікроконтролерні обчислювачі. Ч. 3: Мова програмування С51 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Іванов, С. А. Богомазов, Д. С. Мішкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,35 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2271
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrokontrolerni_obchyusl_3.doc
  Restricted Access
1.39 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.