Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГречко, Алла Володимирівна-
dc.date.accessioned2018-04-13T08:56:51Z-
dc.date.available2018-04-13T08:56:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЕкономіка підприємства [Електронний ресурс] : курсова робота для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня бакалавр (денної та заочної форм навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. В. Гречко. – Електронні текстові дані (1 файл: 836,54 Кбайт). − Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 51 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/22760-
dc.language.isoukuk
dc.subjectекономіка підприємстваuk
dc.subjectоплата праціuk
dc.titleЕкономіка підприємстваuk
dc.typeMethodical Matherialuk
dc.format.page51 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukНавчальний посібник «Економіка підприємства: курсова робота», призначений для підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня бакалавр (денної та заочної форми навчання). В навчальному посібнику подано пропозиції щодо організації самостійної роботи студентів, викладено методичні положення щодо написання та оформлення курсової роботи, розкрито зміст основних елементів та етапів її написання. Рекомендовано здійснювати дослідження та представляти результати за трьома напрямками – теоретичним, де викладаються основні теоретичні положення, які характеризують об’єкт та предмет дослідження, методологічні та методичні підходи до їх характеристики; аналітичним, де подається характеристика об’єкту та предмету дослідження, представляються фактори впливу на них, проводиться їх аналіз та оцінка; розрахунковим, де надаються розрахунки та їх обґрунтування по окремих задач з дисципліни.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гречко А.В. курсова робота Економіка підприємства.pdf836.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.