Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2280
Title: Статична оптимізація. Оптимізація технологічних процесів і систем керування
Authors: Ладієва, Леся Ростиславівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: лінійне програмування
нелінійне програмування
Issue Date: 2012
Citation: Статична оптимізація. Оптимізація технологічних процесів і систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт для студентів напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Р. Ладієва. – Електронні текстові дані (1 файл: 580 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Увага приділяється методам і алгоритмам, що використовуються при проектуванні, керуванні і аналізі функціонування технологічних об'єктів. Розглядаються методи лінійного програмування, як розділу дослідження операцій, які знайшли застосування при вирішенні задач, що пов'язані з ефективним використанням обмежених ресурсів. Методи нелінійного програмування орієнтовані на вирішення задач з обмеженнями.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2280
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ladiieva_RGR.pdf
  Restricted Access
580.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.