Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorДорогий, Ярослав Юрійович-
dc.contributor.authorАнтосєв, Андрій Сергійович-
dc.date.accessioned2018-05-21T13:38:32Z-
dc.date.available2018-05-21T13:38:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationАнтосєв, А. С. Алгоритми підрахунку людей методами комп’ютерного бачення : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Антосєв Андрій Сергійович. – Київ, 2018. – 113 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/22996-
dc.language.isoukuk
dc.subjectлічильникuk
dc.subjectобробка зображеньuk
dc.subjectкомп’ютерне баченняuk
dc.subjectвиявлення активностіuk
dc.subjectOpenCVuk
dc.subjectколірна модельuk
dc.subjectRGBuk
dc.subjectHSVuk
dc.subjectLABuk
dc.subjectрозпізнаванняuk
dc.titleАлгоритми підрахунку людей методами комп’ютерного баченняuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page113 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.9uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на тему “Алгоритми підрахунку людей на основі методів комп’ютерного бачення”: 105 ст., 41 рис., 31 табл., 2 додатки, 21 джерело. Об'єкт дослідження - алгоритми підрахунку людей. Мета роботи – аналіз існуючих алгоритмів підрахунку людей на основі обробки зображень методами комп’ютерного бачення і розробка нового оптимального алгоритму. В більшості алгоритмів підрахунку людей, що використовують методи комп’ютерного бачення недостатня точність особливо під впливом світла на зображення. Також на якість роботи таких алгоритмів впливають особливості приміщення де проходить відеоспростереження. За допомогою популярних методів комп’ютерного бачення, а також після аналізу основних колірних моделей та вибору найбільш підходящої з них, було розроблено власний алгоритм, що надає якомога кращий результат незважаючи на вищевказані фактори впливу. Для розробки та реалізації алгоритму у вигляді програмного забезпечення використовувалася мова програмування Python і його бібліотека комп’ютерного бачення OpenCV. Результати дослідження використовуються в програмному забезпеченні компанії Quadrox. Прогнозні припущення про розвиток дослідження – комбінація з іншими методами аналізу даних.uk
dc.description.abstractenMaster's thesis " People counting algorithms on the basis of computer vision" consists of 105 pages, 41 figures, 31 tables, 2 appendices, 18 sources. The object of the study is people counting algorithms. The purpose of the work is to analyze existing people counting algorithms based on image processing using computer vision and to develop a new optimal algorithm. Most algorithms for counting people using computer vision have insufficient accuracy, especially under the influence of light on the image. Also, the quality of the work of such algorithms is influenced by the room features where the video is recorded. With popular methods of computer vision, and after analyzing the basic color models and selecting the most suitable of them was developed algorithm that provides the best possible result despite the impact of the above factors. To develop and implement the algorithm in the form of software programming language Python and its library of computer vision OpenCV were used. The results of the study are used in the software of Quadrox company. Foreseeable assumptions about the development of the study - a combination with other methods of data analysis.uk
dc.description.abstractruМагистерская диссертация содержит исследование алгоритмов подсчета людей. В работе рассмотрены особенности существующих алгоритмов и разработан усовершенствованный алгоритм на основе метода обработки последовательности изображений. Результаты были проанализированы и сравнены с существующими решениями.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antosiev_magistr.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.