Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063
Title: Міжнародні економічні відносини: практикум
Authors: Дергачова, Вікторія Вікторівна
Згуровський, Олександр Михайлович
Манаєнко, Ірина Миколаївна
Keywords: міжнародна економіка
країни
торгівля
міграція
інтеграція
розвиток
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Міжнародні економічні відносини: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, І. М. Манаєнко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mizhnarodni_ekonom_vidnosyny.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.