Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23100
Title: Комп’ютерне моделювання гідродинаміки теплового агенту під час фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника
Other Titles: The Thermal Agent Hydrodynamics Modeling for Filtration Drying Process of Sunflower Grinded Stems
Компьютерное моделирование гидродинамики теплового агента при фильтрационной сушке измелченных стеблей подсолнечника
Authors: Гаврилів, Р. І.
Кіндзера, Д. П.
Атаманюк, В. М.
Havryliv, R.
Kindzera, D.
Atamanyuk, V.
Гаврылив, Р. И.
Киндзера, Д. П.
Атаманюк, В. М.
Keywords: фільтраційне сушіння
чисельне моделювання
гідродинаміка
модель пористої зони
стаціонарний шар
гідравлічний опір
filtration drying
numerical simulation
hydrodynamics
porous zone model
packed bed
pressure drop
фильтрационная сушка
численное моделирование
гидродинамика
модель пористой зоны
стационарный слой
гидравлическое сопротивление
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Гаврилів, Р. І. Комп’ютерне моделювання гідродинаміки теплового агенту під час фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника / Р. І. Гаврилів, Д. П. Кіндзера, В. М. Атаманюк // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня, 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 102-104.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23100
Appears in Collections:Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гаврилів Р. І., Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М..PDF2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.