Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2336
Title: Розробка високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок для роботи в екстремальних умовах
Authors: Петровський Віталій Ярославович
Бродніковська, Ірина Володимирівна
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
електроніки
Keywords: багатокристальні мікрозбірки
керамічні підкладки
нітрид кремнію
гаряче пресування
електричний моніторинг
теплопровідність
еволюція мікроструктури
дефекти мікроструктури
електропровідність на постійному та змінному струмі
многокристальные микросборки
керамические подложки
нитрид кремния
горячее прессование
электрический мониторинг
теплопроводность
эволюция микроструктуры
дефекты микроструктуры
электропроводность на постоянном и переменном токе
multichip microassemblies
ceramic substrates
silicon nitride
hot pressing
electric monitoring
microstructure evolution
microstructure defects
d.c. and a.c. conductivity
Issue Date: 2012
Citation: Бродніковська І. В. Розробка високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок для роботи в екстремальних умовах : дис. ... канд. техн. наук. : 05.27.01 – твердотільна електроніка / І. В. Бродніковська. - К., 2012. - 147 л. + CD-ROM
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2336
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brodnikovska_diss.pdf
  Restricted Access
8.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.