Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2341
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи та самостійної роботи з курсу «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Keywords: екологія
забруднення повітряного басейну
прогнозування стану довкілля
моделювання стану довкілля
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи та самостійної роботи з курсу «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. В. Сіренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 936 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2341
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sirenko_RGR_modeliuvannia.pdf
  Restricted Access
936.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.