Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2345
Title: Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи з курсу «Екологічна експертиза» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Authors: Сіренко, Людмила Вікторівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: екологічна експертиза
екологічні експертизи підприємства
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи з курсу «Екологічна експертиза» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. В. Сіренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 570 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2345
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sirenko_ekologichna_ekspertyza.pdf
  Restricted Access
570.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.