Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2352
Title: Економіка і організація виробництва. Частина «Економіка підприємства»
Authors: НТУУ «КПІ»
Менеджменту та маркетингу
Герасимчук, Василь Гнатович
Keywords: економіка підприємства
середовище підприємства
основний капітал
оборотні засоби
персонал
собівартість виробництва продукції
методи ціноутворення
фінанси підприємств
інвестиції підприємств
ефективність інженерних рішень
ефективність господарських рішень
Issue Date: 2012
Citation: Економіка і організація виробництва. Частина «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] : навчально-наочний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» за напрямами підготовки: 6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Герасимчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,62 Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2352
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕiOV Gerasymchuk.pps
  Restricted Access
7.81 MBMicrosoft PowerpointView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.