Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2353
Title: Економіка організації і планування виробництва. Економіка і організація виробництва. Ч. 1. Економіка виробничого підприємства
Authors: НТУУ «КПІ»
Менеджменту та маркетингу
Сакалош, Тарас Васильович
Keywords: економіка зварювального виробництва
ринкове середовище підприємства
основні фонди
оборотні кошти
персонал
продуктивність праці
собівартість зварювального виробництва
ціноутворення
фінанси підприємств
інвестиційна діяльність
ефективність інженерних рішень
ефективність господарських рішень
Issue Date: 2012
Citation: Економіка організації і планування виробництва. Економіка і організація виробництва. Ч. 1. Економіка виробничого підприємства [Електронний ресурс] : навчально-наочний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» за напрямом підготовки: 6.050504 «Зварювання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Сакалош. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,67 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2353
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕiOV Sakalosh_ZF.pps
  Restricted Access
7.86 MBMicrosoft PowerpointView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.