Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23552
Authors: Дичка, Іван Андрійович
Гадиняк, Руслан Анатолійович
Онай, Микола Володимирович
Title: Чисельні методи. Розв’язання задач лінійної алгебри та нелінійних рівнянь: лабораторний практикум
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Keywords: чисельні методи
numerical methods
метод Ньютона
метод хорд
метод січних
метод Зейделя
метод простих ітерацій
степеневий метод
метод скалярних добутків
QR метод
сингулярне розкладення
псевдообернена матриця
інтерполяційний многочлен Лагранжа
формула Ньютона-Котеса
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chyselni_metody.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.