Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2374
Title: Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни (кредитного модуля) «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії»
Issue Date: 2013
Keywords: майнові права
інтелектуальна власність
майнові права інтелектуальної власності
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Rozporyad_maynovymy_pravamy.pdf
  Restricted Access
592.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.