Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/2387
Title: Основи інтелектуальної власності
Authors: Верба, І. І.
Коваль, В. О.
Чікін, С. В.
НТУУ «КПІ»
Механiко-машинобудiвний інститут
Keywords: право інтелектуальної власності
правова охорона інтелектуальної власності в Україні
правова охорона авторських прав
правова охорона об'єктів патентного права
захист комп'ютерних програм
Issue Date: 2013
Citation: Верба, І. І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Назва з екрана.
Abstract: Викладено основи інтелектуальної власності: загальні поняття, система охорони інтелектуальної власності, міжнародна охорона інтелектуальної власності, питання надання прав, охорони об'єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав, нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності. Розглянуті такі особливі випадки охорони об'єктів авторського права як реклама, персонажі, архітектурні та картографічні твори, а також захист прав авторів в мережі Інтернет, проблеми охорони прав на програмне забезпечення, винаходи в галузі біотехнологій тощо. Для студентів вищих навчальних закладів не юридичного спрямування.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2387
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_ intelektual_vl .pdf
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.