Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБик, Михайло Володимирович-
dc.contributor.authorБукет, Олександр Іванович-
dc.contributor.authorВасильєв, Георгій Степанович-
dc.date.accessioned2018-07-12T09:38:16Z-
dc.date.available2018-07-12T09:38:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМетоди захисту обладнання від корозії та захист на стадії проектування [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Бик, О. І. Букет, Г. С. Васильєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 318 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23891-
dc.language.isoukuk
dc.subjectкорозіяuk
dc.subjectзахистuk
dc.titleМетоди захисту обладнання від корозії та захист на стадії проектуванняuk
dc.typeBookuk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.format.page318 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukУзагальнено знання із різних методів протикорозійного захисту і визначення оптимальних рішень для захисту об’єктів різних галузей (хімічної, енергентичної, комунального господарства) від корозії. Викладання спецдисципліни базується на знаннях та навичках, які були надбанні при вивченні теоретичних та спеціальних дисциплін: "Теоретична електрохімія", "Корозія металів", "Металознавство" та інші. Ця дисципліна завершує підготовку фахівців у цій галузі і необхідний як для спеціалістів–корозіоністів, які будуть працювати в промисловості, так і для корозіоністів, які будуть працювати у проектних групах.uk
dc.description.abstractenThe knowledge of different methods of anticorrosive protection is generalized and the determination of the optimal solutions for the protection of objects in various industries (chemical, energetical, municipal services) against corrosion. The teaching of special discipline is based on the knowledge and skills that were acquired in the study of theoretical and special disciplines: "Theoretical Electrochemistry," "Corrosion of Metals," "Metallurgy" and others. This discipline completes the training of specialists in this field and is necessary for both corrosion specialists who will work in industry and for corrosion specialists who will work in project groups.uk
dc.description.abstractruОбобщены знания разных методов противокоррозионной защиты и определение оптимальных решений для защиты объектов различных отраслей (химической, энергетической, коммунального хозяйства) от коррозии. Преподавание спецдисциплины базируется на знаниях и навыках, которые были приобретении при изучении теоретических и специальных дисциплин: "Теоретическая электрохимия", "Коррозия металлов", "Металловедение" и другие. Эта дисциплина завершает подготовку специалистов в этой области и необходима как для специалистов-коррозионистов, которые будут работать в промышленности, так и для коррозионистов, которые будут работать в проектных группах.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТЕХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_zahystu_obladn_vid_kor.pdf7.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.