Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВасильєв, Георгій Степанович-
dc.date.accessioned2018-07-12T09:51:22Z-
dc.date.available2018-07-12T09:51:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationКомп’ютерні технології для наукової та інженерної діяльності в технічній електрохімії: теорія і лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Г. С. Васильєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,34 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 100 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23892-
dc.language.isoukuk
dc.subjectнаукометріяuk
dc.subjectкомп'ютерuk
dc.titleКомп’ютерні технології для наукової та інженерної діяльності в технічній електрохімії: теорія і лабораторний практикумuk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.format.page100 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukКурс "Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії" викладається в формі лекцій та лабораторних занять і полягає у вивченні методів пошуку сучасної наукової інформації із застосування наукометричних баз даних, визначенні наукометричних показників для робіт, видань та авторів. Знайомить студентів із методами комп’ютерної реєстрації результатів електрохімічних досліджень, методами аналізу, обробки та подання інформації із застосуванням комп’ютерних технологій. Значну увагу в курсі також приділено спеціальному програмному забезпеченню для виконання електрохімічних розрахунків та моделювання.uk
dc.description.abstractenThe course "Computer technologies in scientific and engineering activities in technical electrochemistry" is presented in the form of lectures and laboratory classes and consists in the study of methods of modern scientific information search with the application of scientometric databases, the determination of scientific metrics of the works, publications and authors. Introduces to the students the methods of computer registration of results of electrochemical experiments, methods of analysis, processing and presentation of information using computer technologies. A considerable attention in the course is also paid to special software for performing electrochemical calculations and simulation.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТЕХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOMP_TEHN_2018.pdf5.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.