Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2431
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв»
Keywords: розрахункові роботи
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. П. М. Швед, Д. М. Швед, А. Р. Степанюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 859 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2431
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (МАХНВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shved_P_M_ Rozrakhunkov.pdf
  Restricted Access
859.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.