Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2438
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»
Keywords: стратегічне управління
стратегічний аналіз
конкурентоспроможність організації
бенчмаркінг
види конкурентних стратегій
Issue Date: 2012
Citation: Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Л. П. Артеменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 635 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2012. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2438
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekt_lektsiy.doc
  Restricted Access
635.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.