Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2441
Title: Міжнародні економічні відносини
Keywords: світове господарство
світова економіка
міжнародні економічні відносини
міжнародна економічна інтеграція
міжнародна торгівля
міжнародна валютно-фінансова система
міжнародна трудова міграція
Issue Date: 2012
Citation: Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, І. М. Верхоляд. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,91 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2441
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mishnarodni_ekonom_vidnosyny.doc
  Restricted Access
1.97 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.