Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2480
Title: Навчальні дослідження процесів, машин та апаратів хімічних виробництв
Authors: Коваленко, Ігор Валентинович
Малиновський, Володимир Васильович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: тепловіддача
теплопередача
Issue Date: 2012
Citation: Коваленко, І. В. Навчальні дослідження процесів, машин та апаратів хімічних виробництв [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Коваленко, В. В. Малиновський ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,35 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: В навчальному посібнику розглянуто сутність, теорію, методики експериментів для теплових, гідромеханічних процесів обладнання хімічних виробництв. Подано рекомендації щодо узагальнення й обробки дослідних даних, методів розрахунку. Посібник стане у нагоді студентам під час самостійної роботи, лабораторних і практичних занять. Студенти мають навчитися планувати експеримент, аналізувати результати, набути навичок роботи з машинами, апаратами, вимірювальними приладами, обчислювальною технікою. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Інженерна механіка» і «Хімічна технологія та інженерія», а також для аспірантів та наукових співробітників галузі.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2480
ISBN: ISBN 966-2975-00-4
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-028.doc
  Restricted Access
3.43 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.