Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2482
Title: Теоретична механіка. Статика. Кінематика
Keywords: кінематика
теоретична механіка
плоскопаралельний рух твердого тіла
статика
Issue Date: 2012
Citation: Теоретична механіка. Статика. Кінематика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2482
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-065.doc
  Restricted Access
7.64 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.