Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2497
Title: Парові котли. Тепловий розрахунок топкової камери
Authors: Туз, Валерій Омелянович
Лебедь, Наталія Леонідівна
Мариненко, Володимир Іванович
НТУУ «КПІ»
Теплоенергетичний
Keywords: розрахунок топкової камери
тепловий баланс парового котла
газовий розрахунок
Issue Date: 2012
Citation: Парові котли. Тепловий розрахунок топкової камери [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Туз, Н. Л. Лебедь, В. І. Мариненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2497
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teplovyi_rozrakhynok.doc
  Restricted Access
738 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.