Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24993
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorШульгіна, Людмила Михайлівна-
dc.contributor.authorХажанець, Вікторія Вікторівна-
dc.date.accessioned2018-11-09T16:39:03Z-
dc.date.available2018-11-09T16:39:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationХажанець, В. В. «Удосконалення міжнародних перевезень вантажів ( на прикладі ПАТ «КВК «РАПІД»)» : магістерська дис. : 073 Менеджмент / Хажанець Вікторія Вікторівна. – Київ, 2018. – 115 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/24993-
dc.language.isoukuk
dc.titleУдосконалення міжнародних перевезень вантажів ( на прикладі ПАТ «КВК «РАПІД»)uk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page115 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukАктуальність дослідження. На сучасному етапі переходу до ринкових відносин виникає потреба прискореного розвитку виробничої інфраструктури, зокрема транспорту, що забезпечує надійне перевезення матеріальних ресурсів. В умовах конкурентної боротьби рівень попиту на транспортні послуги визначається якістю сервісу, оскільки його підвищення дозволяє збільшити ефективність виробництва і відповідно доходи колективів підприємств, що користуються такими послугами. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства виникає необхідність здійснення складного і специфічного комплексу транспортних операцій, пов'язаного з переміщенням величезних мас різноманітних товарів на значні відстані зі сфери виробництва в сферу споживання. Головне завдання системи управління міжнародними транспортними операціями підприємства є підвищення ефективності її функціонування за рахунок подальшої оптимізації її структури, широкого застосування сучасних організаційних форм і технологій, удосконалення правових норм і підвищення ролі керівних органів системи, які повніше відповідатимуть вимогам ринку послуг. Проблеми розвитку і удосконалення міжнародних перевезень вантажів розглядали у своїх прях такі науковці: Бондарєв С.І., Марунич В.С., Шморгун Л.Г, Мирошниченко Л.В., Вельможин О..В.,Гудков В.О, Перебийніс В.І., Болдирєва Л.М., Перебийніс О.В, Яновицька А.В., Каспорук О.С., Пасічник О.М., Охота В.О.,Панчук В.О., Козіна К.Г. та ін.. Магістерську дисертацію на здобуття ступеня магістра виконано в Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Результати дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової теми: «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіки» (№ ДР 0117U005641) . Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів, обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення міжнародних перевезень вантажів на підприємстві. Поставлена мета дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань: 1) дослідити поняття міжнародних перевезень вантажів; 2) розглянути проблеми та перспективи розвитку міжнародних автомобільних перевезень; 3) дослідити методи оцінки ефективності системи управління міжнародними транспортними операціями; 4) провести аналіз діяльності підприємства ПАТ «КВК «РАПІД»»; 5) проаналізувати логістичну діяльність підприємства; 6) дослідити процеси перевезення вантажів ПАТ «КВК «РАПІД»»; 7) описати та економічно обґрунтувати запропонований проект для удосконалення процесів перевезень; 8) оцінити ефективність запропонованого проекту; 9) навести пропозиції та рекомендації щодо реалізації проекту. Об'єктом дослідження є процеси міжнародних перевезень вантажів на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні, практичні аспекти аналізу, оцінювання та удосконалення міжнародних перевезень вантажів. База дослідження: ПАТ «КВК «РАПІД»». У магістерській дисертації було використано такі методи дослідження: порівняння, індексний, балансовий, графічний, економіко-математичний і інші методи економічного обґрунтування, а також систематизації та узагальнення (для розроблення рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення міжнародних перевезень вантажів), економіко-статистичний (для проведення розрахунків оптимізації витрат після реалізації проекту). Проведене дослідження містить елементи наукової новизни, а саме, у роботі дістала подальшого розвитку методика впровадженнясистемиGPS стеження і контролю палива за нормовитратами у міжнародних перевезеннях, визначено особливості використання системи FMS-T для управління міжнародними перевезеннями. Розроблені в магістерській дисертації на здобуття ступеня магістра рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення процесів міжнародних перевезень вантажів на підприємстві були представлені на розгляд ради директорів ПАТ «КВК «РАПІД»», де було визнано можливість практичного застосування в майбутньому окремих заходів та пропозицій. (акт впровадження №1004/18 від 01.04.2018р.). Наукові публікації: Хажанець В. В. Ефективність міжнародної транспортної логістики як складової логістичної системи [Текст] / В. В. Хажанець, Л. М. Шульгіна // Молодий вчений. — 2018. — №4. Шульгіна Л. М. Сучасні тенденції розвитку транспортної логістики в Україні [Текст] / Л. М. Шульгіна, В. В. Хажанець // Молодий вчений. — 2018. — №4. Хажанець В.В., Шульгіна Л.М. Удосконалення міжнародних перевезень вантажів [Текст] / В.В. Хажанець, Л.М. Шульгіна// XХ Міжнародна інтернет — конференція «ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ»-2018.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajanec_magistr.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.