Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/250
Title: Англійська мова професійного спрямування
Authors: НТУУ «КПІ»
Лiнгвiстики
Кузьміна, Ірина Петрівна
Шаніна, Людмила Миколаївна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2009
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальності «Фізика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. П. Кузьміна, Л. М. Шаніна. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,9 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Видання має на меті дати студентам можливість набути певних навичок самостійної роботи за аутентичною науковою англомовною літературою, та ознайомити з сучасними напрямками фізичної науки у світі та збагатити пізнавальний інтерес.
Description: Методичні вказівки складаються з 17 уроків, кожен з яких включає вправи та завдання, пов’язані з «academic writing», тобто написанням тематичних есе, анотацій та рефератів до поданих текстів, складанням тезових планів, зворотніх перекладів та іншими видами робіт. Робота з виданням розширить термінологічний словниковий запас студентів, дасть можливість покращити компетенцію усного мовлення та фахового спілкування. Аутентичні матеріали запозичені з періодичного видання «Physics Today» та інших джерел. Методичні вказівки можуть бути використані на фізико-математичному та фізико-технічному факультетах.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/250
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E015.doc
  Restricted Access
1.92 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.