Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25122
Authors: Недашківська, Надія Іванівна
Advisors: Панкратова, Наталія Дмитрівна
Title: Методологія та інструментарій підтримки прийняття рішень на основі ієрархічних та мережевих моделей
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Keywords: багатокритеріальний аналіз
узгодженість оцінок експерта
матриці парних порівнянь
довірчі інтервали до ваг
нечіткі локальні ваги
чутливість
стійкість ранжування
реверс рангів
правила комбінування функцій довіри
аналіз ефективності
моделювання експертного оцінювання
multiple criteria analysis
the analytic hierarchy process
pairwise comparison matrix
consistency of expert judgments
confidence intervals for local weights
fuzzy local weights
sensitivity analysis
stability intervals
rank reversals
combinations rules
efficiency analysis
modeling
многокритериальный анализ
согласованность оценок эксперта
матрицы парных сравнений
доверительные интервалы к весам
нечеткие локальные веса
чувствительность
устойчивость ранжирования
реверс рангов
правила комбинирования функций доверия
анализ эффективности
моделирование экспертного оценивания
Description: Робота виконана в Інституті прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Appears in Collections:Автореферати (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nedashkivska_aref.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.