Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25126
Authors: Казак, Ірина Олександрівна
Title: Теорія і методика викладання в вищій школі. Практикум з навчальної дисципліни
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Keywords: теорія і методика викладання
вища школа
організаційна форма заняття, засоби контролю, методи контролю,
засоби контролю
методи контролю
дидактичний проект
Description: Основною метою навчального посібника «Теорія і методика викладання в вищій школі. Практикум з навчальної дисципліни» для підготовки докторів філософії очної форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» є формування у майбутніх докторів філософії системно-технологічного мислення щодо навчального процесу, а також здатності проектувати і реалізувати необхідні для навчального процесу методики навчання і засоби контролю знань та умінь студентів.
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazak_I.O.-Teor.i.metod.navch.VSh.Praktykum2018.pdfПрактикум1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.