Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25142
Title: Утилізація упакувань. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Authors: Шилович, Тетяна Борисівна
Keywords: утилізація
упаковка
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Утилізація упакувань. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за програмою підготовки магістрів з галузі знань 13 – Механічна інженерія; за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», спеціалізація – «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування» (денна форма навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Т. Б. Шилович. – Електронні текстові данні (1 файл: 662 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 13 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25142
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SRS_Utylizatsiia_upakuvan2018.pdf661.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.