Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2517
Title: Утилізація та рекуперація твердих відходів
Authors: Радовенчик, В'ячеслав Михайлович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: утилізація твердих відходів
рекуперація твердих відходів
класифікація зернистих матеріалів
тверді побутові відходи
Issue Date: 2013
Citation: Утилізація та рекуперація твердих відходів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Радовенчик. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2517
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utylizatsiia_vidkhodiv.doc
  Restricted Access
1.01 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.