Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2518
Title: Управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств
Authors: Сімченко Наталія Олександрівна
Коржов, Євген Олександрович
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
менеджменту та маркетингу
Keywords: інноваційний розвиток
інноваційна активність
управління інноваційною активністю
оцінка інноваційної активності
індекс інноваційної активності
програмно-цільовий підхід
інноваційно орієнтовані підприємства
стратегування
стратегічні карти
инновационное развитие
инновационная активность
управление инновационной активностью
оценка инновационной активности
индекс инновационной активности
программно-целевой подход
инновационно ориентированные предприятия
стратегирование
стратегические карты
innovative development
innovative activity
management of innovative activity
evaluation of innovative activity
index of innovative activity
target-oriented approach
innovation oriented enterprises
strategizing
strategic maps
Issue Date: 2013
Citation: Коржов Є. О. Управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Є. О. Коржов. - К., 2013. - 263 л. + CD-ROM
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2518
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korzhov_diss.pdf
  Restricted Access
5.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.