Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2519
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Екологічна стандартизація та сертифікація» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальностей 7.04010601 та 8. 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Keywords: екологічна стандартизація
екологічна сертифікація
Issue Date: 2013
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Екологічна стандартизація та сертифікація» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальностей 7.04010601 та 8. 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Радовенчик, Я. В. Радовенчик. – Електронні текстові дані (1 файл: 102 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2519
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekologichna_standart.doc
  Restricted Access
102 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.