Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2521
Title: Методичнi вказiвки до дипломного проектування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «бакалавр» для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 «Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Authors: Гороховський, О. М.
Шаблій, Тетяна Олександрівна
Гомеля, Микола Дмитрович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: дипломний проект
Issue Date: 2013
Citation: Методичнi вказiвки до дипломного проектування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «бакалавр» для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 «Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Гороховський, Т. О. Шаблiй, М. Д. Гомеля. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,76 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Назва з екрана.
Abstract: Методичнi вказiвки мiстять iнформацiю про органiзацiю дипломного проектування, структуру дипломного проекту освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «бакалавр» та змiст основних його роздiлiв, вимоги до оформлення пояснювальної записки, графiчних та iлюстративних матерiалiв, форми необхiдних документiв та приклади їх заповнення.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2521
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_bakalavr.pdf
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.