Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2529
Title: Установка для дослідження конвективного теплообміну
Keywords: конвективний теплообмін
похибки вимірювань
розрахунок експериментальної установки
аеродинамічний опір установки
розрахунок теплової їзоляції
Issue Date: 2013
Citation: Установка для дослідження конвективного теплообміну [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наукові дослідження та планування експерименту» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» спеціальності 7.09050102 «Теплофізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Баранюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2529
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ustanovka_doslid_KR.doc
  Restricted Access
2.07 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.