Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМазаракі, Н. А.-
dc.contributor.authorMazaraki, N.-
dc.date.accessioned2018-12-05T17:55:05Z-
dc.date.available2018-12-05T17:55:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationМазаракі, Н. А. Зміст та значення принципу самовизначення сторін медіації / Н. А. Мазаракі // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2017. – № 3/4 (35/36). – С. 94–97. – Бібліогр.: 16 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/25314-
dc.language.isoukuk
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2017, № 3/4 (35/36)uk
dc.subjectальтернативні методи вирішення спорівuk
dc.subjectмедіаціяuk
dc.subjectмедіаторuk
dc.subjectпринцип самовизначення сторінuk
dc.subjectпринципи медіаціїuk
dc.subjectalternative methods of dispute resolutionuk
dc.subjectmediationuk
dc.subjectmediatoruk
dc.subjectprinciple of self-determination of partiesuk
dc.subjectprinciples of mediationuk
dc.titleЗміст та значення принципу самовизначення сторін медіаціїuk
dc.title.alternativeThe essence and scope of self-determination principle in mediationuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 94-97uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc347./45/.47uk
dc.description.abstractukУ статті досліджується зміст та значення принципу самовизначення сторін медіації як альтернативного методу вирішення спорів з точки зору його процедурних та змістовних компонентів, ролі медіатора та сторін медіації у дотриманні вказаного принципу. Обґрунтовується важливість принципу самовизначення сторін для досягнення результатів медіаційного процесу – укладення та виконання угоди за результатами медіації.uk
dc.description.abstractenThe article explores the essence and scope of the principle of self-determination of parties in mediation as of alternative dispute resolution method in terms of its procedural and substantive components, the role of mediator and mediation parties in realization of this principle. The importance of the principle of self-determination of the parties for the achievement of the results of mediation process – the conclusion and implementation of the agreement on the results of mediation has been explained.uk
dc.description.abstractruВ статье исследуется содержание и значение принципа самоопределения сторон медиации как альтернативного метода разрешения споров с точки зрения его процедурных и содержательных компонентов, роли медиатора и сторон медиации в соблюдении указанного принципа. Обосновывается важность принципа самоопределения сторон для достижения результатов медиационного процесса – заключения и выполнения соглашения по результатам медиации.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, № 3/4 (35/36)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPSP2017-3-4_94-97.pdfArticle130.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
VPSP2017-3-4_16abs.eng.pdfAbstract107.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.