Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25582
Title: Розрахунок електромеханічного приводу для енергетичного машинобудування
Authors: Петрик, Владислав Олександрович
Трубачев, Сергій Іванович
Колодежний, Валерій Ананійович
Keywords: електромеханічний привод
план швидкостей
план прискорень
приведена сила
планетарна передача
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Розрахунок електромеханічного приводу для енергетичного машинобудування [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. О. Петрик, С. І. Трубачев, В. А. Колодежний. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,4 М байт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25582
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrakhunok_elektromekhanichnoho_pryvodu.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.