Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2565
Title: Вища математика
Authors: Бурикіна, Наталія Олексіївна
Пилипенко, Віта Анатоліївна
Селезньова, Флора Германівна
НТУУ «КПІ»
Фiзико-математичний
Keywords: комплексні числа
функції комплексної змінної
ряди Тейлора
ряди Лорана
теорія лишків
інтеграли
перетворення Лапласа
Issue Date: 2011
Citation: Бурикіна, Н. О. Вища математика [Електронний ресурс] : конспект лекцій з розділів «Елементи теорії функцій комплексної змінної» та операційне числення» / Н. О. Бурикіна, В. А. Пилипенко, Ф. Г. Селезньова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 88 с. – Назва з екрана.
Abstract: Наведено основні відомості про комплексні числа, функції комплексної змінної, ряди Тейлора та ряди Лорана. Розглянуто теорію лишків та їх застосування при знаходженні інтегралів від функції комплексної змінної i деяких невласних інтегралів. У другій частині розглянуто перетворення Лапласа, його властивості, застосування для розв'язування диференціальних рівнянь. Досліджено нестацiонарнi процеси в електричному колі методом операційного числення. Для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2565
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyscha_matematyka.pdf
  Restricted Access
622.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.